O nás

Kozmetika fran­cúzskej značky Maria Galland a Phytomer už aj v Pezinku. Pozývame Vás do kozme­tického salónu Perfect Beauty, kde v príjemnom prostredí zabudnete na každo­denné starosti, zrege­ne­rujete svoje telo a myseľ a doprajete si pocit uvolnenia.

V exklu­zívnom prostredí Vás čaká odborné pora­denstvo na presné diag­nos­ti­ko­vanie a vytvo­renie indi­vi­du­álnych potrieb pre každú pokožku. Zo širokej škály ponú­kaných služieb a produktov si na svoje príde každá žena i muž.

Sledujte aktuálne akcie na našej stránke na Facebooku.

Predlžovanie a zahusťovanie mihalníc

Prebú­dzajte sa s dlhými, hustými mihal­nicami Xtreme Lashes každý deň! Užívajte si výhody Xtreme Lashes bez výrazných zmien Vášho životného štýlu. Môžete plávať, sprchovať sa, cvičiť a spať bez obáv. Perfektné pre špeciálnu príle­žitosť aj každo­denné nosenie.Zamilujte si svoje nesku­točne krásne, dlhé, husté a luxusné mihalnice!

Objed­návky na tel. 0948 844 888   www​.krasne​-mihalnice​.sk